Säätiö

Tekniikan edistämissäätiö tukee tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Säätiö perustettiin vuonna 1949 osana Teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhlallisuuksia. Säätiön perusti yli 60 teollisuuden ja talouselämän merkittävää yhtiötä, organisaatiota ja henkilöä.

Tekniikan edistämissäätiöllä on aina ollut tärkeä rooli tekniikan tukijana Suomessa. Säätiö on historiansa aikana ollut mukana kansallisesti tärkeissä tutkimus- ja teknologiahankkeissa, kuten televisiotoiminnan käynnistäjänä Suomessa 1950-luvulla.

Tekniikan edistämissäätiön säännöt 2017

Tekniikan edistämissäätiön työjärjestys

Säätiön hallituksessa edustetut organisaatiot

 • Aalto-yliopisto
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
 • Tekniikan Akateemiset ry (TEK)
 • Tekniska Föreningen i Finland (TfiF)
 • Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA)
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Metsäteollisuus ry (MT)
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Lisäksi hallitukseen kuuluu enintään kahdeksan lahjoittajien edustajaa.

Säätiön erikoisrahastot

 • Johannes Eichingerin erikoisrahasto
 • Gasumin kaasurahasto
 • Kyllikki ja Alpo Lipan erikoisrahasto
 • Mirjam Helena Paloheimon erikoisrahasto
 • Tesvision erikoisrahasto
 • Jaakko Pöyryn erikoisrahasto

Lahjoitukset

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja. Säätiö voi sopia lahjoittajan kanssa lahjoittajan nimeä kantavan erikoisrahaston perustamisesta. Lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia menoja lahjoittajan verotuksessa voimassa olevan verotussäännöstön mukaan.

Jos haluat lahjoittaa tekniikan alan tutkimukseen tai tekniikan alan opiskelijoiden tukemiseen, ota yhteys säätiön puheenjohtajaan Marjo Miettiseen (puh. 0400 512 771 ja marjo.miettinen@ensto.fi).

Toimielimet

Hallitus 2018

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen, Ensto Oy

Varapuheenjohtajat

Toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum Oy
Dekaani Janne Laine, Aalto-yliopisto

Jäsenet

Toimitusjohtaja Salla Pöyry, Procurator-Holding Oy
Professori Outi Krause
compliance officer Seppo Viinikainen, VTT Oy

Valtuuskunta 2018

Aalto Mika, Työ- ja elinkeinoministeriö
Arantola Heli, HK Scan Oy
Hallikas Jarmo, Tekniikan Akateemiset
Jalkala Anne, Fortum
Krause Outi, Aalto-yliopisto
Kåll Pia, CapMan Buyout
Laine Janne, Aalto-yliopisto
Laine Pasi, Valmet
Lamminen Johanna, Gasum
Lindfors Lars-Peter, Neste Oil
Miettinen Marjo, Ensto Oy
Neuvo Yrjö, Aalto-yliopisto
Nybergh Marcus, Lux
Palomaki Pirkka, Maki.vc
Pöyry Salla, Procurator
Teräväinen Helena
Viinikainen Seppo, VTT Oy

TES

Yhteystiedot

Tekniikan edistämissäätiö
PL 10
00131 Helsinki

Säätiön puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja

Marjo Miettinen
Puh. 0400 512 771
marjo.miettinen@ensto.fi

Toimitusjohtaja

Laura Juvonen
Puh. 040 589 6263
laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi

Asiamies, apurahat

Marianna Jokila
Puh. 040 592 6478
marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi