Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen

Natalia Saukkonen

Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Yleisesti liikenteen kestävyysmuutoksen edistämistä voidaan tutkia systeemien, organisaatioiden ja yksilöiden tasoilla.

Kestävyysmuutoksen tutkimus liikkuu usein systeemitasolla ja vähemmän keskitytään ympäristönäkökulmien edistämiseen esimerkiksi yksittäisten organisaatioiden päätöksenteossa. Tämä on valitettavaa, sillä systeeminen muutos tarvitsee toteutuakseen käytännön edelläkävijätoimintaa organisaatioiden ja yksilöiden toimesta.

Tutkimukseni sai alkunsa suomalaisen teknologiatoimittajan tarpeesta

Tutkimuksellisten lähtökohtien lisäksi väitöskirjani sai alkunsa erään teknologiatoimittajan tarpeesta ymmärtää paremmin asiakasyritystensä päätöksentekoa. Ympäristönäkökulmia huomioivat edelläkävijät ovat tärkeitä asiakkaita puhtaampien teknologioiden toimittajille. Myyjät tarvitsevatkin työkaluja asiakkaidensa todellisten päätösprosessien analysointiin. Erityisesti kaivataan ymmärrystä siitä, kuinka ympäristönäkökulmat vaikuttavat asiakkaan investointipäätöksen lopputulokseen.

Väitöskirjani rakentuu useasta osatutkimuksesta suomalaisella kaasualalla. Yhdessä osatutkimuksessa tutkin yritysten investointeja kaasuautoihin ja tunnistan päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä. Myös muissa osatutkimuksissa oli mukana maa- ja biokaasun tuottajia ja käyttäjiä sekä biokaasun tuotantoa edistäviä kuntatoimijoita.

Organisaation ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat päätökseen

Tutkimukseni jäsentää ulkoisia muutospaineita, jotka ajavat yrityksiä huomioimaan ympäristönäkökulmia päätösprosesseissaan. Lisäksi tarkastelen investoinnin käynnistäviä tekijöitä todellisissa päätöksentekotilanteissa, sekä rajoitteita, jotka hankaloittavat ympäristönäkökulmien sisällyttämistä päätösprosesseihin.

Tulokset havainnollistavat, kuinka yritykset investoivat puhtaampiin teknologioihin ulkoisten muutospaineiden sekä sisäisten päätösrakenteiden ja yksittäisten päätöksentekijöiden yhteisvaikutuksesta. Investoinnin voi käynnistää liiketoimintaympäristössä muuttunut tilannetekijä tai aktiivinen vaikuttaja. Yritysten sisäiset käynnistäjät lähtevät motivoituneista yksilöistä, joiden roolit ja arvot tukevat investointia.

Vaikka ulkoinen säätely tai organisaation omat tavoitteet tukisivatkin ympäristönäkökulmien huomiointia, ei näkökulmia aina saada osaksi päätösprosessia: Yritys voi olla mukana päästökaupassa tai asettanut autokannalleen päästötavoitteita, mutta käytännössä henkilöstön rajallinen tekninen osaaminen voi rajoittaa päästötiedon integrointia osaksi päätöskriteereitä tai investointilaskelmia. Lisäksi teknologiainvestoinnin on ensisijaisesti palveltava tehokkaasti yrityksen operaatioita, mikä asettaa rajoitteita ympäristönäkökulmien huomioinnille. Esimerkiksi taksiyritykselle auto on investointi asiakastiloihin, kun taas kuljetusyritykselle keskiössä voi olla työntekijän ergonomia ja auton muunneltavuus.

Natalia Saukkonen on saanut apurahoja Tekniikan edistämissäätiön Gasumin rahastosta. Saukkosen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Drivers and Limitations for Incorporating Environmental Considerations into Investment Decision-Making tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteen tiedekunnassa vuonna 2019.

 

Uusimmat artikkelit

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.10.2022

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä 6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin. Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen…

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 22.9.2022

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista 22.9.2022/Teksti: Laura Saukko Lehdistössä olemme usein saaneet lukea esimerkiksi suurten infrastruktuuri- tai rakennusprojektien kustannusten karkaamisesta ja muista epäkohdista projektien toteutuksissa. Tiedetään, että projektin toimijoiden välisen yhteistoiminnan avulla saavutetaan huomattavasti aiempaa parempia lopputuloksia. Käytännön askelmerkeissä siihen, kuinka sujuvaan yhteistoimintaan päästään, on kuitenkin vielä selvitettävää. Väitöstutkimuksessani pureuduin niihin konkreettisiin…

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.9.2022

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies  6.9.2022/Text: Diosangeles Soto Veliz Traditional cell culture platforms consist mostly of flat plastic surfaces. However, the real cellular environment is far from uniform. Cells grow naturally on various kind of surfaces: smooth, fibrous, soft, hard, porous, and all kinds of variations found…