Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen

Natalia Saukkonen

Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Yleisesti liikenteen kestävyysmuutoksen edistämistä voidaan tutkia systeemien, organisaatioiden ja yksilöiden tasoilla.

Kestävyysmuutoksen tutkimus liikkuu usein systeemitasolla ja vähemmän keskitytään ympäristönäkökulmien edistämiseen esimerkiksi yksittäisten organisaatioiden päätöksenteossa. Tämä on valitettavaa, sillä systeeminen muutos tarvitsee toteutuakseen käytännön edelläkävijätoimintaa organisaatioiden ja yksilöiden toimesta.

Tutkimukseni sai alkunsa suomalaisen teknologiatoimittajan tarpeesta

Tutkimuksellisten lähtökohtien lisäksi väitöskirjani sai alkunsa erään teknologiatoimittajan tarpeesta ymmärtää paremmin asiakasyritystensä päätöksentekoa. Ympäristönäkökulmia huomioivat edelläkävijät ovat tärkeitä asiakkaita puhtaampien teknologioiden toimittajille. Myyjät tarvitsevatkin työkaluja asiakkaidensa todellisten päätösprosessien analysointiin. Erityisesti kaivataan ymmärrystä siitä, kuinka ympäristönäkökulmat vaikuttavat asiakkaan investointipäätöksen lopputulokseen.

Väitöskirjani rakentuu useasta osatutkimuksesta suomalaisella kaasualalla. Yhdessä osatutkimuksessa tutkin yritysten investointeja kaasuautoihin ja tunnistan päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä. Myös muissa osatutkimuksissa oli mukana maa- ja biokaasun tuottajia ja käyttäjiä sekä biokaasun tuotantoa edistäviä kuntatoimijoita.

Organisaation ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat päätökseen

Tutkimukseni jäsentää ulkoisia muutospaineita, jotka ajavat yrityksiä huomioimaan ympäristönäkökulmia päätösprosesseissaan. Lisäksi tarkastelen investoinnin käynnistäviä tekijöitä todellisissa päätöksentekotilanteissa, sekä rajoitteita, jotka hankaloittavat ympäristönäkökulmien sisällyttämistä päätösprosesseihin.

Tulokset havainnollistavat, kuinka yritykset investoivat puhtaampiin teknologioihin ulkoisten muutospaineiden sekä sisäisten päätösrakenteiden ja yksittäisten päätöksentekijöiden yhteisvaikutuksesta. Investoinnin voi käynnistää liiketoimintaympäristössä muuttunut tilannetekijä tai aktiivinen vaikuttaja. Yritysten sisäiset käynnistäjät lähtevät motivoituneista yksilöistä, joiden roolit ja arvot tukevat investointia.

Vaikka ulkoinen säätely tai organisaation omat tavoitteet tukisivatkin ympäristönäkökulmien huomiointia, ei näkökulmia aina saada osaksi päätösprosessia: Yritys voi olla mukana päästökaupassa tai asettanut autokannalleen päästötavoitteita, mutta käytännössä henkilöstön rajallinen tekninen osaaminen voi rajoittaa päästötiedon integrointia osaksi päätöskriteereitä tai investointilaskelmia. Lisäksi teknologiainvestoinnin on ensisijaisesti palveltava tehokkaasti yrityksen operaatioita, mikä asettaa rajoitteita ympäristönäkökulmien huomioinnille. Esimerkiksi taksiyritykselle auto on investointi asiakastiloihin, kun taas kuljetusyritykselle keskiössä voi olla työntekijän ergonomia ja auton muunneltavuus.

Natalia Saukkonen on saanut apurahoja Tekniikan edistämissäätiön Gasumin rahastosta. Saukkosen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Drivers and Limitations for Incorporating Environmental Considerations into Investment Decision-Making tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteen tiedekunnassa vuonna 2019.

 

Uusimmat artikkelit

Design and Implementation of Efficient Working Hydraulics of Electrified Non-Road Mobile Machinery for Enhancing Environmental Sustainability

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 5.1.2024

Design and Implementation of Efficient Working Hydraulics of Electrified Non-Road Mobile Machinery for Enhancing Environmental Sustainability 5.1.2024/Text: Vinay Partap Singh Design and Implementation of Efficient Working Hydraulics of Electrified Non-Road Mobile Machinery for Enhancing Environmental Sustainability The almost inevitable climate crisis is forcing governments, and industries across all spectrums to make every possible effort to avoid…

Verinäyte on ikkuna syöpäsolun tumaan

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 4.1.2024

Verinäyte on ikkuna syöpäsolun tumaan 4.1.2024/Teksti: Joonatan Sipola Ihmisen verenkierrossa on kuolleista soluista vapautuneita DNA-pätkiä. Pitkälle edenneen syövän potilailla osa tästä on usein peräisin syöpäsoluista – soluista jotka toimivat virheellisesti DNA:han tulleiden muutosten takia. Täten yksinkertaisesta verinäytteestä voidaan nähdä suoraan syövän ytimeen, siihen mistä sen yksilöllinen käyttäytyminen johtuu. Maisemat ovat avarat Analysoimalla DNA-pätkien emäsparisekvenssit voidaan…

Nitrides for brighter future

Kirjoittajalta Marianna / 6.6.2023

Nitrides for brighter future 6.6.2023/Text: Igor Prozheev Ever since discovery of semiconductors and their first application in transistors in the middle of the 20th century, academic and industrial researches were developing these wonderful materials. Following the requirement to enhance performance while reducing production costs, enthusiasts were able to pack high power in miniature sizes. Remember…