Opinnot Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa

8.12.2021/Teksti: Sini Ojala

Sini Ojala

Lähdin opiskelemaan Ruotsiin maisteriohjelmaani. Ohjelma on siitä erikoinen, että opinnot on jaettu kahden yliopiston välille. KTH vetää ohjelmaa, mutta mukana on 4 muuta pohjoismaista yliopistoa, siksi ohjelman nimi on Nordic 5 Tech Polymer Technology. Ohjelmassa on neljä pääainetta, joista valitaan yksi. Tämä päättää mikä yliopisto on vastuussa maisterityöstä ja rajaa yliopistoja, niiden tarjoamien kurssien takia, pois. Valitsin itselleni Biomateriaalit pääaineeksi, jolloin Aalto yliopisto valikoitui maisterityön vastuukouluksi ja toisen vuoden oppilaitokseksi. Ensimmäisen vuoden mahdolliset yliopistot olivat KTH, Chalmers ja DTU. Mielestäni Ruotsin yliopistoissa oli tarjolla mielenkiintoisemmat kurssit, joten olin KTH:n ja Chalmers:in välillä. Lopulta päädyin valitsemaan KTH:n.

Opintojen sisältö

KTH:lla lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Joka periodissa on tarkoitus opiskella kaksi 7,5 opintopisteen kurssia. Kursseihin sisältyi neljä pakollista kurssia ja neljä listasta vapaasti valittavaa kurssia. Pakolliset kurssit olivat polymeerikemia, tieteen teoria ja metodologia, materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekä polymeerifysiikka. Vapaasti valittavista otin biokuitukemian, biopolymeerit, polymeerikomposiitit mikro ja nanokoossa sekä polymeeristen materiaalien rakenne ja ominaisuudet. Opintoni keskittyivät erilaisiin polymeereihin, kuten selluloosaan, proteiineihin ja muoveihin. Kurssien toistuvana aiheena oli kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys ja kiertotalous. Liityin myös yhdistykseen nimeltään Fiberteknologerna, joka järjestää aktiivijäsenilleen ulkomaan matkan paperi- ja selluteollisuuden kohteisiin. Yhdistys kerää vuoden ajan rahoituksia tekemällä lounasseminaareja, myymällä mainostilaa vuotuisesta lehdestä, tapaustutkimuksia jne. alan yrityksille. Ongelmaksi vuonna 2020 tuli maailmanlaajuinen pandemia Covid19, joka esti kaiken toiminnan ja vuotuisen matkan.

Mitä jäi käteen?

Opintoni syvensivät tietämystäni luonnollisista ja synteettisistä polymeereistä. Englannin kielen taitoni kehittyivät huimasti, joutuessani kirjoittamaan ja keskustelemaan kaiken englanniksi. Koska kursseilla käsiteltiin paljon uusimpia tutkimuksia ja kuumimpia tutkimusaiheita, niin alan saavutukset ja kehitetyt materiaalit jäivät parhaiten mieleen. Näistä tiedoista on ollut jo hyötyä kesätöiden aikana.

Sini Ojala sai Tekniikan edistämissäätiön Eichingerin rahaston apurahan vaihto-opintoja varten. Eichingerin rahasto jakaa vuosittain apurahoja Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kemiantekniikan opiskelijoille.

Uusimmat artikkelit

Data-analyysi täydentää kokeellista tutkimusta

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 21.6.2022

Data-analyysi täydentää kokeellista tutkimusta  21.6.2022/Teksti: Iina Korkka Se hetki, kun siirryt laboratoriosta koneen ääreen Kuulostaako tämä tutulta? Kokeellinen laboratoriotyö on tuottanut paljon tulosta ja dataa on valtavat määrät. Data pitäisi analysoida kattavasti ja siitä pitäisi pystyä nostamaan esiin tärkeimpiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Ehkä en aloitakaan sitä vielä tänään, huomenna on parempi päivä. Ei se Excel … Jatka artikkeliin Data-analyysi täydentää kokeellista tutkimusta

Monotoninen rakennuskanta on korjausrakentamisen voimavara

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 3.2.2022

Monotoninen rakennuskanta on korjausrakentamisen voimavara  Väestön ja asuntokannan yhteinen ikääntyminen asettavat Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, enenevässä määrin haasteita asumiselle. Asumisen tarpeiden ja tarjonnan epäsuhtaa ei voida oikaista pelkällä uudistuotannolla. Vastavuoroisesti korjausrakentamisen merkitys kasvaa niin sosiaalisista, ekologisista, kuin taloudellisistakin syistä. Ikääntyminen kärjistyy lähiökerrostaloissa Useimmat ihmiset tahtovat asua kotona mahdollisimman pitkään. Tuttuun elinympäristöön on vahvat tunnesiteet … Jatka artikkeliin Monotoninen rakennuskanta on korjausrakentamisen voimavara

Ioncell® technology for a green textile industry

Kirjoittajalta Marianna / 1.2.2022

Ioncell® technology for a green textile industry  Fast fashion promotes the usage of low-cost and synthetic fibers such as polyster-based textiles, leading to the increase of global textile production. Unfortunately, vast majority of the produced textiles are remained unrecycled, thereby, adversely affecting the environment. Recent report suggests that synthetic garments are the major cause of … Jatka artikkeliin Ioncell® technology for a green textile industry