Tekniikan edistämissäätiö antoi 550 000 euroa apurahoja kriittisten tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen

17.6.2020

you-x-ventures-0K7GgiA8lVE-unsplash (1)

Säätiön vuoden 2020 apurahapäätöksissä näkyy neljä teemaa: teollisuuden uudistuminen, läpimurtoteknologiat ja älykkäämmän arjen tekniikka, puhtaamman maailman tekniikka sekä terveemmän elämän tekniikka.

 

“Halusimme, että hakijat pohtivat, mitä suurta ongelmaa heidän tutkimuksensa ratkoo. Apurahamme kohdistuvat ensisijaisesti nuorille tutkijoille, joita rajaus voi auttaa hahmottamaan tutkimustyönsä merkitystä koko maailman mittakaavassa”, sanoo Tekniikan edistämissäätiön toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Säätiö sai hakemuksia yhteensä 421 kappaletta. Apurahaa myönnettiin 76 hakijalle.

Rahoitettavien hakemusten joukossa oli muun muassa LUT-yliopiston tohtoriopiskelija Jussi Lahden väitöstutkimus, jossa tarkastellaan arvokkaiden yhdisteiden erottamista selluloosan valmistuksen sivutuotteesta, mustalipeästä. Puuperäisillä yhdisteillä voidaan korvata öljypohjaisia muoveja ja liimoja.

Rahoitusta sai myös Oulun yliopiston tohtoriopiskelija Jonas Oppenlaenderin väitöskirjatyö, jossa selvitetään tekoälyn vaikutusta ihmisten somekäyttäytymiseen.

Näihin yhteiskunnan kriittisiin haasteisiin Tekniikan edistämissäätiö haluaa ratkaisuja  

Teollisuuden uudistumisen teemassa etsittiin hakemuksia, jotka tähtäävät esimerkiksi uusien teollisten innovaatioiden synnyttämiseen. Suomalaisen tekniikan alan täytyy kehittyä, jotta se menestyy kansainvälisessä kilpailussa ja pystyy vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

Läpimurtoteknologioiden ja älykkäämmän arjen tekniikan teemaan puolestaan haettiin hakemuksia, jotka tarkastelevat tulevaisuuden teknologisia kehityskulkuja. Hakemuksilta toivottiin myös tasa-arvonäkökulman pohdintaa. Miten pidetään huolta, että uudet teknologiat huomioivat ja palvelevat erilaisia ihmisiä mahdollisimman yhdenvertaisesti?

Puhtaamman maailman tekniikka -teeman alla katse kohdistettiin ratkaisuihin, jotka edistävät puhtaampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Tekniikan avulla voidaan kehittää ratkaisuja niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, resurssitehokkuuden parantamiseen kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Terveemmän elämän tekniikan teemassa etsittiin tutkimuksia, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Aihe on jatkuvasti ajankohtaisempi, kun maapallon väestö kasvaa ja ikääntyy. Teemassa haettiin läpimurtoja, jotka lisäävät ihmisten elinvuosien laatua ja terveyttä.

”Säätiön tukemat tutkijat kehittävät uusia innovaatioita ja teknologioita, jotka parantavat teollisuuden kilpailukykyä ja ratkovat maailman visaisimpia ongelmia. He vievät visionäärisellä työllään Suomea kohti maailman osaamisen kärkeä”, Antti Aarnio sanoo.

Vuonna 2020 apurahaa saaneet hankkeet

Video: Tulevaisuuden menestys tehdään nyt - onnittelut TES:n apurahansaajille!

Uusimmat artikkelit

Apurahahaku 2024

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 2.1.2024

Apurahahaku 2024 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku on 9.1.-12.2.2024. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville post doc-tutkijoille, jotka tulevat…

Apurahahaku 2023

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 21.12.2022

Apurahahaku 2024 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku on 9.1.-12.2.2024. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville post doc-tutkijoille, jotka tulevat…

Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 27.6.2022

Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 27.6.2022 Apurahaa sai 80 lahjakasta tutkijaa, jotka pyrkivät ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita teknologialla. Hakemuksissa korostui tänä vuonna kestävä kehitys ja terveysteknologian innovaatiot. Tekniikan edistämissäätiö tukee tutkimusta, joka edistää teollisuuden uudistamista, älykkäämmän arjen, puhtaammaan maailman ja terveemmän elämän tekniikkaa. Tänä keväänä säätiö myönsi 624 000 apurahoja euroa.…