Blogi: Fast Forward

Tekniikan edistämissäätiön blogissa tutkijat kertovat harppauksistaan tieteessä.

We are developing new machine olfactomics for various applications

Kirjoittajalta Noora Kuparinen / 10.10.2018

We are developing new machine olfactomics for various applications 10.10.2018 When you write the application for foundations, you write your research as promising as you can, to maximize the probability to get the funding. Now when I have got it and spent it. It is time to reflect whether I have done planned tings. Technical … Jatka artikkeliin We are developing new machine olfactomics for various applications

Nepalin kehittyvällä maaseudulla vesienhallinnan toimeenpanossa huomioitava epämuodollinen paikallisympäristö

Kirjoittajalta Noora Kuparinen / 19.9.2018

Nepalin kehittyvällä maaseudulla vesienhallinnan toimeenpanossa huomioitava epämuodollinen paikallisympäristö 19.9.2018 Väitöstutkimukseni keskittyi vedenkäytön ja -hallinnan käytännön toimeenpanon kehittämiseen syjäisillä vuoristoalueilla Nepalin köyhimmillä ja syrjäisimmillä alueilla. Tutkimuksissani opin, että näillä alueilla suuri osa käytännön toimeenpanosta tapahtuu sääntelevän virallisen hallinnon ja suunniteltujen kehitysinstituutioiden ulkopuolella epämuodollisissa konteksteissa, eli hyvässä ja pahassa paikallisin tavoin järjestetysti. Väitöskirjassani todetaankin, että nämä vähemmän … Jatka artikkeliin Nepalin kehittyvällä maaseudulla vesienhallinnan toimeenpanossa huomioitava epämuodollinen paikallisympäristö

Aivotutkimusta elokuvan avulla

Kirjoittajalta Noora Kuparinen / 13.9.2018

Aivotutkimusta elokuvan avulla 13.09.2018 Tutkin väitöskirjassani, mitä aivoissa tapahtuu elokuvan katselemisen aikana. Elokuvat synnyttävät katsojan aivoissa monitasoisia, esimerkiksi aistihavaintoihin, kognitioon tai tunteisiin liittyviä prosesseja, ja siten tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia aivotoiminnan tutkimiselle. Samalla saamme ymmärrystä siitä, kuinka aivomme toimivat jokapäiväisessä toimintaympäristössämme, jossa kohtaamme monenlaisia ärsykkeitä ja vuorovaikutustilanteita. Mittasimme koehenkilöiden aivojen toimintaa heidän istuessaan magnetoenkefalografialaitteessa (MEG) ja … Jatka artikkeliin Aivotutkimusta elokuvan avulla

Production from waste biomass for green and sustainable future

Kirjoittajalta Marianna / 16.5.2018

Production from waste biomass for green and sustainable future 16.5.2018/Text: Karhan Özdekci The current industrial production has issues in terms of sustainability. Production facilities use fossil resources for chemicals, fuels and energy. However, fossils are being depleted while energy demand is increasing. Moreover, fossil-based production cause environmental problems including global warming and air pollution through … Jatka artikkeliin Production from waste biomass for green and sustainable future

Puolijohdelaserien tutkimus avaa uusia ratkaisuja itseohjautuviin autoihin, lääketieteeseen ja piifotoniikkaan

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 27.10.2017

  Puolijohdelaserien tutkimus avaa uusia ratkaisuja itseohjautuviin autoihin, lääketieteeseen ja piifotoniikkaan 27.10.2017/Text: Antti Aho Laservaloa käytetään nykyään monissa arkisissa sovelluskohteissa, kuten dvd- ja blu-ray-soittimissa, op­tisessa tiedonsiirrossa sekä viivakoodinlukijoissa. Tulevaisuudessa sovellusalojen kirjo näyttää vain kas­vavan. Laserien suorituskyvyn ja ominaisuuksien kehittyessä niitä voidaan käyttää tavoilla, jotka yh­dessä muun tekniikan kehityksen kanssa mahdollistavat uusien teknologioiden yleistymisen. Olen suorittanut … Jatka artikkeliin Puolijohdelaserien tutkimus avaa uusia ratkaisuja itseohjautuviin autoihin, lääketieteeseen ja piifotoniikkaan

PoDoCo project pushed lightweight vessel forward

Kirjoittajalta / 12.9.2017

PoDoCo project pushed lightweight vessel forward 12.9.2017 Meyer Turku is innovating the use of steel with the aim of building a lightweight cruise ship in 2025. The shipyard was able to accelerate this work as PhD in Technology, Ingrit Lillemäe-Avi joined their team to study the fatigue of high strength steel. The project turned out … Jatka artikkeliin PoDoCo project pushed lightweight vessel forward

Improving efficiency by mathematical optimization

Kirjoittajalta / 14.8.2017

Improving efficiency by mathematical optimization 14.8.2017/Text: Jan Kronqvist Our society is currently facing a variety of threats and challenges due to global warming and the depletion of our fossil fuel reserves. Many industries in our country are also facing challenges due to increased production costs and global competition. To reduce the environmental impact and simultaneously … Jatka artikkeliin Improving efficiency by mathematical optimization

Reducing power consumption in ICT using spintronics

Kirjoittajalta / 23.5.2017

The use of ICT is constantly growing. But how can we curb the increasing electrical power consumption that comes with it? Postdoctoral research associate Kévin Franke believes spintronics could be the answer.