Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen

27.6.2022

thisisengineering-raeng-64YrPKiguAE-unsplash

Apurahaa sai 80 lahjakasta tutkijaa, jotka pyrkivät ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita teknologialla. Hakemuksissa korostui tänä vuonna kestävä kehitys ja terveysteknologian innovaatiot.

Tekniikan edistämissäätiö tukee tutkimusta, joka edistää teollisuuden uudistamista, älykkäämmän arjen, puhtaammaan maailman ja terveemmän elämän tekniikkaa. Tänä keväänä säätiö myönsi 624 000 apurahoja euroa.

Nyt säätiö jakoi ensimmäistä kertaa kaksi 24 000 euron apurahaa Erkki Virtasen rahastosta. Ne pokkasivat väitöskirjatutkijat  Erika Perttunen ja Hakimeh Koochi. Erkki Virtasen rahaston tarkoituksena on edistää humaania tekniikan alan tutkimusta ja tieteellisiä läpimurtoja, joiden avulla luodaan hyvinvoivaa ja yhdenvertaista maailmaa.

“Meille on tosi merkittävää, että saimme perustaa Erkki Virtasen tekemän testamenttilahjoituksen voimin hänen nimeään kantavan rahaston ja jakaa vuosittain tukea huippulahjakkaille nuorille tutkijoille. Rahastolla pyrimme edistämään Virtaselle tärkeitä asioita eli tutkimusta puhtaamman ja terveemmän maailman eteen”, iloitsee Tekniikan edistämissäätiön toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Erika Perttunen tutkii resilienssiä ja mindfulnessia keinoina luoda arvoa nykypäivän kriisien värittämässä ja epävarmassa maailmassa. Resilienssi tarkoittaa henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy hyödyntämään hyvinvointia ylläpitäviä voimavaroja erilaisissa tilanteissa.

Resilienssi ja mindfulness mahdollistavat yrityksille muutosten havainninnin ja niihin reagoinnin kestävästi ja innovatiivisesti. Resilienssi ja mindfulness ovat vielä niukasti tutkittuja ja huonosti ymmärrettyjä käsitteitä, ja Perttusen tuotantotalouden alan väitöskirja pyrkii tuottamaan niistä kaivattua tutkimustietoa.

Fyysikko Hakimeh Koochi suorittaa tohtoriopintojaan kaksointutkintona Alzahran yliopistossa Iranissa ja Aalto-yliopistossa. Koochi sai apurahan väitöskirjatutkimukselleen, jossa hän tutkii matalatiheyksisten YVT-geelien epälineaarista ja dynaamista käyttäytymistä.

“Tutkin mallinnuksia ja simulaatioita hyödyntämällä kompleksisia, luontopohjaisia nesteitä ja niiden mahdollisuuksia materiaalien valmistuksessa. Vaikka tutkimus on hyvin teoreettista, tavoitteenani on mahdollistaa kestävämpiä ja ekologisempia ratkaisuita materiaalien tuotantoon”, Koochi sanoo.

TESin tavoitteena on kouluttaa maailman parhaat tekniikan osaajat 

Erkki Virtasen rahaston lisäksi apurahoja jaettiin kymmenille muillekin tohtorikoulutettaville. Yksi näistä apurahansaajista on Joonas Sipola. Hän tutkii väitöskirjassaan nestebiopsioiden hyödyntämistä syöpähoitojen parantamisessa. Sipolan tutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä metastaattisen eturauhassyövän hoitoresistensseistä ja parantaa syöpien jäännöstaudin tunnistamista. Uusi terveysteknologia tähtää hoitomuotojen kehittämiseen ja potilaiden eliniän pidentämiseen.

TESin apurahoilla kannustetaan lahjakkaita nuoria tutkijoita eteenpäin urallaan ja palkitaan alan parhaimmistoa. Tekniikan edistämissäätiön tavoitteena on, että Suomi kouluttaa maailman parhaat tekniikan osaajat.

Vuosiapurahojen hakemuksissa korostuivat tänä vuonna tulevaisuuden ratkaisut ja kestävän kehityksen teemat. Hakemuksissa niitä lähestyttiin hyvin eri näkökulmista ja tekniikan osa-alueilta.

“Osassa hakemuksista kehiteltiin erilaisia materiaaleihin liittyviä ongelmia ja osassa korostui energiatehokkuus. Toinen merkittävä hakemuksissa esiin noussut kokonaisuus liittyy terveysteknologiaan”, summaa Tekniikan edistämissäätiön apurahavaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kyyrä.

Uusimmat artikkelit

The Finnish Foundation for Technology Promotion has Awarded over 800,000 Euros for Research in the Field of Technology in Year 2024

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 7.5.2024

The Finnish Foundation for Technology Promotion has Awarded over 800,000 Euros for Research in the Field of Technology in Year 2024   The purpose of The Finnish Foundation for Technology Promotion is to promote the development of technology in Finland by supporting education and research related to it. Additionally, the foundation aims to increase the…

Nuoren tutkijan palkinto Viktar Asadchylle

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 7.5.2024

Nuoren tutkijan palkinto Viktar Asadchylle   Kuvaaja: Vilja Pursiainen Tekniikan edistämissäätiö myönsi vuoden 2024 Nuoren tutkijan palkinnon Aalto-yliopiston apulaisprofessori Viktar Asadchylle. Urallaan Asadchy on kehittänyt esimerkiksi uuden fysikaalisen tavan hallita valoa. Viktar Asadchy työskentelee sähkömagnetiikan apulaisprofessorina Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella. Hänen omaperäinen, monipuolinen ja laaja-alainen tutkimustyönsä on kerännyt palkintoja aiemminkin. ”Viktarin tutkimustulokset ovat laadultaan…

Viktar Asadchy receives Young Scientist Award

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 7.5.2024

Viktar Asadchy receives Young Scientist Award   Kuvaaja: Vilja Pursiainen The Finnish Foundation for Technology Promotion awarded Assistant Professor Viktar Asadchy from Aalto University with the Young Scientist 2024 Award. Asadchy’s work includes developing new physical methods to control light as well as combining power from multiple sources. Viktar Asadchy works as an Assistant Professor…