Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen

27.6.2022

thisisengineering-raeng-64YrPKiguAE-unsplash

Apurahaa sai 80 lahjakasta tutkijaa, jotka pyrkivät ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita teknologialla. Hakemuksissa korostui tänä vuonna kestävä kehitys ja terveysteknologian innovaatiot.

Tekniikan edistämissäätiö tukee tutkimusta, joka edistää teollisuuden uudistamista, älykkäämmän arjen, puhtaammaan maailman ja terveemmän elämän tekniikkaa. Tänä keväänä säätiö myönsi 624 000 apurahoja euroa.

Nyt säätiö jakoi ensimmäistä kertaa kaksi 24 000 euron apurahaa Erkki Virtasen rahastosta. Ne pokkasivat väitöskirjatutkijat  Erika Perttunen ja Hakimeh Koochi. Erkki Virtasen rahaston tarkoituksena on edistää humaania tekniikan alan tutkimusta ja tieteellisiä läpimurtoja, joiden avulla luodaan hyvinvoivaa ja yhdenvertaista maailmaa.

“Meille on tosi merkittävää, että saimme perustaa Erkki Virtasen tekemän testamenttilahjoituksen voimin hänen nimeään kantavan rahaston ja jakaa vuosittain tukea huippulahjakkaille nuorille tutkijoille. Rahastolla pyrimme edistämään Virtaselle tärkeitä asioita eli tutkimusta puhtaamman ja terveemmän maailman eteen”, iloitsee Tekniikan edistämissäätiön toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Erika Perttunen tutkii resilienssiä ja mindfulnessia keinoina luoda arvoa nykypäivän kriisien värittämässä ja epävarmassa maailmassa. Resilienssi tarkoittaa henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy hyödyntämään hyvinvointia ylläpitäviä voimavaroja erilaisissa tilanteissa.

Resilienssi ja mindfulness mahdollistavat yrityksille muutosten havainninnin ja niihin reagoinnin kestävästi ja innovatiivisesti. Resilienssi ja mindfulness ovat vielä niukasti tutkittuja ja huonosti ymmärrettyjä käsitteitä, ja Perttusen tuotantotalouden alan väitöskirja pyrkii tuottamaan niistä kaivattua tutkimustietoa.

Fyysikko Hakimeh Koochi suorittaa tohtoriopintojaan kaksointutkintona Alzahran yliopistossa Iranissa ja Aalto-yliopistossa. Koochi sai apurahan väitöskirjatutkimukselleen, jossa hän tutkii matalatiheyksisten YVT-geelien epälineaarista ja dynaamista käyttäytymistä.

“Tutkin mallinnuksia ja simulaatioita hyödyntämällä kompleksisia, luontopohjaisia nesteitä ja niiden mahdollisuuksia materiaalien valmistuksessa. Vaikka tutkimus on hyvin teoreettista, tavoitteenani on mahdollistaa kestävämpiä ja ekologisempia ratkaisuita materiaalien tuotantoon”, Koochi sanoo.

TESin tavoitteena on kouluttaa maailman parhaat tekniikan osaajat 

Erkki Virtasen rahaston lisäksi apurahoja jaettiin kymmenille muillekin tohtorikoulutettaville. Yksi näistä apurahansaajista on Joonas Sipola. Hän tutkii väitöskirjassaan nestebiopsioiden hyödyntämistä syöpähoitojen parantamisessa. Sipolan tutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä metastaattisen eturauhassyövän hoitoresistensseistä ja parantaa syöpien jäännöstaudin tunnistamista. Uusi terveysteknologia tähtää hoitomuotojen kehittämiseen ja potilaiden eliniän pidentämiseen.

TESin apurahoilla kannustetaan lahjakkaita nuoria tutkijoita eteenpäin urallaan ja palkitaan alan parhaimmistoa. Tekniikan edistämissäätiön tavoitteena on, että Suomi kouluttaa maailman parhaat tekniikan osaajat.

Vuosiapurahojen hakemuksissa korostuivat tänä vuonna tulevaisuuden ratkaisut ja kestävän kehityksen teemat. Hakemuksissa niitä lähestyttiin hyvin eri näkökulmista ja tekniikan osa-alueilta.

“Osassa hakemuksista kehiteltiin erilaisia materiaaleihin liittyviä ongelmia ja osassa korostui energiatehokkuus. Toinen merkittävä hakemuksissa esiin noussut kokonaisuus liittyy terveysteknologiaan”, summaa Tekniikan edistämissäätiön apurahavaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kyyrä.

Uusimmat artikkelit

Apurahahaku 2024

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 2.1.2024

Apurahahaku 2024 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku on 9.1.-12.2.2024. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville post doc-tutkijoille, jotka tulevat…

Apurahahaku 2023

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 21.12.2022

Apurahahaku 2024 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku on 9.1.-12.2.2024. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville post doc-tutkijoille, jotka tulevat…

Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 27.6.2022

Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 27.6.2022 Apurahaa sai 80 lahjakasta tutkijaa, jotka pyrkivät ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita teknologialla. Hakemuksissa korostui tänä vuonna kestävä kehitys ja terveysteknologian innovaatiot. Tekniikan edistämissäätiö tukee tutkimusta, joka edistää teollisuuden uudistamista, älykkäämmän arjen, puhtaammaan maailman ja terveemmän elämän tekniikkaa. Tänä keväänä säätiö myönsi 624 000 apurahoja euroa.…