TES jakoi kaksi Vuoden nuori tutkija -palkintoa ja Vuoden opettajan -tunnustuksen

27.6.2022

Vuoden_nuori_tutkija_opettaja_2022

Vuoden nuoret tutkijat ovat Konstantinos Daskalakis Turun yliopistosta ja Onel Alcaraz Lopez Oulun yliopistosta. Vuoden opettaja taas on Minna Leppänen Tampereen yliopistosta. 

Tänä vuonna vuoden nuori tutkija -hakemusten taso oli niin korkea, että TES päätti jakaa ensimmäistä kertaa kaksi 10 000 euron palkintoa.

“Ehdotukset olivat erittäin korkeatasoisia ja kärkiehdokkaita oli useita. Valiokunta toivoo, että osa esityksistä tehtäisiin uudestaan tulevina vuosina”, sanoo Tekniikan edistämissäätiön apurahavaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kyyrä. Saman valiokunnan jäsen Harri Kopola jatkaa: “On hienoa, että Suomessa on löydetty aivan uudenlainen kunnianhimon taso tutkimuksessa.”

Energiatehokkaita ja ekologisia valaisimia markkinoille

Vuoden nuori tutkija -palkinnon saaja Konstantinos Daskalakis, 35, kehittää tehokkaita valkoisia ledejä hyödyntäen polaritoniikkaa. Hän on kansainvälisesti tunnustettu puolijohtavien fotonisten ja plasmonisten rakenteiden asiantuntija. Tutkimuksessaan hän keskittyy teknologioihin, joita hyödynnetään valaisimissa, kuten ledeissä.

Daskalakis yhdistää poikkeuksellisella tavalla huippututkimuksen ja uusien innovaatioiden patentoimisen ja valjastaminen liiketoimintaan. Turun yliopiston materiaalitekniikan apulaisprofessorina työskentelevä Daskalakis on uudistanut fotoniikan alaa kehittämällä ja patentoimalla toimivan orgaanisen lediprototyypin.

Prototyypin kvanttitehokkuus on korkeampi ja varastosäilyvyys 30-kertainen aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna. Sen rakenne on myös yksinkertaisempi. Daskalakis aikoo tuoda patentoimansa  prototyypin valaisinmarkkinoille.

“Nykyiset valaistusteknologiat, joita käytetään esimerkiksi näytöissä, puhelimissa ja katuvaloissa, ovat tehokkaita, mutta kuluttavat paljon energiaa. Uusi teknologia mahdollistaa ekologisemman ja kustannustehokkaamman valaistuksen kehittämisen helpommilla menetelmillä”, Daskalakis sanoo.

Uusia ratkaisuja langattomaan energiansiirtoon ja laitteiden lataukseen 

Toinen Vuoden nuori tutkija -palkinnon saajista on Onel Alcaraz Lopez, 33. Hän kehittää 6G-teknologiaan perustuvaa langatonta energiansiirtoa Oulun yliopiston CWC - Radioteknologiat -tutkimusyksikössä. Post doc -tutkijana ja apulaisprofessorina työskentelevä Lopez jatkaa jo tohtoriopinnoissaan aloittamaansa kestävien langattomien järjestelmien tutkimusta.

Lopezin tutkimus keskittyy energiatehokkaisiin ratkaisuihin, algoritmeihin ja protokolliin sekä pienitehoisiin hajautettuihin arkkitehtuureihin ja uusiin vihreisiin teknologioihin, joilla voidaan vähentää laitteiden lataukseen ja energiansiirtoon liittyvää energiankulutusta.

“Tutkimillani energiatehokkailla ja vihreillä ratkaisuilla vähennetään ympäristölle haitallisen “likaisen energian” kulutusta laitteiden latauksessa. Keskeistä haasteen ratkaisussa ovat langattomat viestintätekniikat”, Lopez sanoo.

Ajantasaista opetusta yksilöllisellä ja inhimillisellä otteella

Vuoden opettajaksi valittu Minna Leppänen opettaa maa- ja pohjarakentamista Tampereen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Vuoden opettaja -palkinnon arvo on 10 000 euroa. Leppäsen kiinnostus opettamisen jatkuvaan kehittämiseen näkyy uusien opetusmetodien kuten oppijakeskeisten opetusmenetelmien ja opiskelijoilta kerätyn palautteen ja kehitysehdotusten hyödyntämisenä. Opetustyössä hän hyödyntää aina uusinta tutkimustietoa.

“Yksi tärkeimmistä opetettavista asioista on ajantasaisen ja luotettavan tiedon etsiminen. Esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä tutkimus edistyy niin nopeasti, että jatkuva tietojen päivittäminen on välttämätöntä. Tämä on opiskelijoille tärkeä metataito, ja uuden tiedon etsimisen ja kriittisen tarkastelun merkitys korostuvat työelämässä”, Leppänen sanoo.

Leppänen kiittelee edustamansa tutkimuskeskus Terran ilmapiiriä, joka sallii opettajille vapaat kädet toteuttaa opetusta.

“Onnistumiset eivät ole yhden opettajan saavutus, vaan yksikössä suunnitellaan opetusta yhdessä. Niukat resurssit ja toisaalta vapaus kehittää opettamistaan ohjaavat hyödyntämään rohkeasti ja tehokkaasti oppimisalusta Moodlen ja muiden sähköisten työkalujen kuten EXAMin tarjoamia mahdollisuuksia.”

 

Kuvassa vasemmalla Konstantinos Daskalakis (kuva: Markus Nyberg), keskellä Onel Alcaraz Lopez ja oikealla Minna Leppänen.

Uusimmat artikkelit

The Finnish Foundation for Technology Promotion has Awarded over 800,000 Euros for Research in the Field of Technology in Year 2024

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 7.5.2024

The Finnish Foundation for Technology Promotion has Awarded over 800,000 Euros for Research in the Field of Technology in Year 2024   The purpose of The Finnish Foundation for Technology Promotion is to promote the development of technology in Finland by supporting education and research related to it. Additionally, the foundation aims to increase the…

Nuoren tutkijan palkinto Viktar Asadchylle

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 7.5.2024

Nuoren tutkijan palkinto Viktar Asadchylle   Kuvaaja: Vilja Pursiainen Tekniikan edistämissäätiö myönsi vuoden 2024 Nuoren tutkijan palkinnon Aalto-yliopiston apulaisprofessori Viktar Asadchylle. Urallaan Asadchy on kehittänyt esimerkiksi uuden fysikaalisen tavan hallita valoa. Viktar Asadchy työskentelee sähkömagnetiikan apulaisprofessorina Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella. Hänen omaperäinen, monipuolinen ja laaja-alainen tutkimustyönsä on kerännyt palkintoja aiemminkin. ”Viktarin tutkimustulokset ovat laadultaan…

Viktar Asadchy receives Young Scientist Award

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 7.5.2024

Viktar Asadchy receives Young Scientist Award   Kuvaaja: Vilja Pursiainen The Finnish Foundation for Technology Promotion awarded Assistant Professor Viktar Asadchy from Aalto University with the Young Scientist 2024 Award. Asadchy’s work includes developing new physical methods to control light as well as combining power from multiple sources. Viktar Asadchy works as an Assistant Professor…