TES jakoi kaksi Vuoden nuori tutkija -palkintoa ja Vuoden opettajan -tunnustuksen

27.6.2022

Vuoden_nuori_tutkija_opettaja_2022

Vuoden nuoret tutkijat ovat Konstantinos Daskalakis Turun yliopistosta ja Onel Alcaraz Lopez Oulun yliopistosta. Vuoden opettaja taas on Minna Leppänen Tampereen yliopistosta. 

Tänä vuonna vuoden nuori tutkija -hakemusten taso oli niin korkea, että TES päätti jakaa ensimmäistä kertaa kaksi 10 000 euron palkintoa.

“Ehdotukset olivat erittäin korkeatasoisia ja kärkiehdokkaita oli useita. Valiokunta toivoo, että osa esityksistä tehtäisiin uudestaan tulevina vuosina”, sanoo Tekniikan edistämissäätiön apurahavaliokunnan puheenjohtaja Jorma Kyyrä. Saman valiokunnan jäsen Harri Kopola jatkaa: “On hienoa, että Suomessa on löydetty aivan uudenlainen kunnianhimon taso tutkimuksessa.”

Energiatehokkaita ja ekologisia valaisimia markkinoille

Vuoden nuori tutkija -palkinnon saaja Konstantinos Daskalakis, 35, kehittää tehokkaita valkoisia ledejä hyödyntäen polaritoniikkaa. Hän on kansainvälisesti tunnustettu puolijohtavien fotonisten ja plasmonisten rakenteiden asiantuntija. Tutkimuksessaan hän keskittyy teknologioihin, joita hyödynnetään valaisimissa, kuten ledeissä.

Daskalakis yhdistää poikkeuksellisella tavalla huippututkimuksen ja uusien innovaatioiden patentoimisen ja valjastaminen liiketoimintaan. Turun yliopiston materiaalitekniikan apulaisprofessorina työskentelevä Daskalakis on uudistanut fotoniikan alaa kehittämällä ja patentoimalla toimivan orgaanisen lediprototyypin.

Prototyypin kvanttitehokkuus on korkeampi ja varastosäilyvyys 30-kertainen aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna. Sen rakenne on myös yksinkertaisempi. Daskalakis aikoo tuoda patentoimansa  prototyypin valaisinmarkkinoille.

“Nykyiset valaistusteknologiat, joita käytetään esimerkiksi näytöissä, puhelimissa ja katuvaloissa, ovat tehokkaita, mutta kuluttavat paljon energiaa. Uusi teknologia mahdollistaa ekologisemman ja kustannustehokkaamman valaistuksen kehittämisen helpommilla menetelmillä”, Daskalakis sanoo.

Uusia ratkaisuja langattomaan energiansiirtoon ja laitteiden lataukseen 

Toinen Vuoden nuori tutkija -palkinnon saajista on Onel Alcaraz Lopez, 33. Hän kehittää 6G-teknologiaan perustuvaa langatonta energiansiirtoa Oulun yliopiston CWC - Radioteknologiat -tutkimusyksikössä. Post doc -tutkijana ja apulaisprofessorina työskentelevä Lopez jatkaa jo tohtoriopinnoissaan aloittamaansa kestävien langattomien järjestelmien tutkimusta.

Lopezin tutkimus keskittyy energiatehokkaisiin ratkaisuihin, algoritmeihin ja protokolliin sekä pienitehoisiin hajautettuihin arkkitehtuureihin ja uusiin vihreisiin teknologioihin, joilla voidaan vähentää laitteiden lataukseen ja energiansiirtoon liittyvää energiankulutusta.

“Tutkimillani energiatehokkailla ja vihreillä ratkaisuilla vähennetään ympäristölle haitallisen “likaisen energian” kulutusta laitteiden latauksessa. Keskeistä haasteen ratkaisussa ovat langattomat viestintätekniikat”, Lopez sanoo.

Ajantasaista opetusta yksilöllisellä ja inhimillisellä otteella

Vuoden opettajaksi valittu Minna Leppänen opettaa maa- ja pohjarakentamista Tampereen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Vuoden opettaja -palkinnon arvo on 10 000 euroa. Leppäsen kiinnostus opettamisen jatkuvaan kehittämiseen näkyy uusien opetusmetodien kuten oppijakeskeisten opetusmenetelmien ja opiskelijoilta kerätyn palautteen ja kehitysehdotusten hyödyntämisenä. Opetustyössä hän hyödyntää aina uusinta tutkimustietoa.

“Yksi tärkeimmistä opetettavista asioista on ajantasaisen ja luotettavan tiedon etsiminen. Esimerkiksi kiertotalouteen liittyvä tutkimus edistyy niin nopeasti, että jatkuva tietojen päivittäminen on välttämätöntä. Tämä on opiskelijoille tärkeä metataito, ja uuden tiedon etsimisen ja kriittisen tarkastelun merkitys korostuvat työelämässä”, Leppänen sanoo.

Leppänen kiittelee edustamansa tutkimuskeskus Terran ilmapiiriä, joka sallii opettajille vapaat kädet toteuttaa opetusta.

“Onnistumiset eivät ole yhden opettajan saavutus, vaan yksikössä suunnitellaan opetusta yhdessä. Niukat resurssit ja toisaalta vapaus kehittää opettamistaan ohjaavat hyödyntämään rohkeasti ja tehokkaasti oppimisalusta Moodlen ja muiden sähköisten työkalujen kuten EXAMin tarjoamia mahdollisuuksia.”

 

Kuvassa vasemmalla Konstantinos Daskalakis (kuva: Markus Nyberg), keskellä Onel Alcaraz Lopez ja oikealla Minna Leppänen.

Uusimmat artikkelit

Apurahahaku 2024

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 2.1.2024

Apurahahaku 2024 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku on 9.1.-12.2.2024. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville post doc-tutkijoille, jotka tulevat…

Apurahahaku 2023

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 21.12.2022

Apurahahaku 2024 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku on 9.1.-12.2.2024. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville post doc-tutkijoille, jotka tulevat…

Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 27.6.2022

Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 27.6.2022 Apurahaa sai 80 lahjakasta tutkijaa, jotka pyrkivät ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita teknologialla. Hakemuksissa korostui tänä vuonna kestävä kehitys ja terveysteknologian innovaatiot. Tekniikan edistämissäätiö tukee tutkimusta, joka edistää teollisuuden uudistamista, älykkäämmän arjen, puhtaammaan maailman ja terveemmän elämän tekniikkaa. Tänä keväänä säätiö myönsi 624 000 apurahoja euroa.…