Harmoninen resonanssi - muuttuvan sähköverkon nouseva haaste 

13.12.2021/Teksti: Henrik Alenius

Henrik Alenius

Ilmastonmuutos kuuluu vuosituhannen suurimpiin globaaleihin haasteisiin, jonka ratkaisut riippuvat ensisijaisesti puhtaiden energianlähteiden käyttöönotosta. Puhtaista energiamuodoista erityisesti tuuli- ja aurinkovoima ovat osoittaneet huomattavaa potentiaalia. Näiden energiamuotojen sähköverkkoon liittämiseen kuitenkin liittyy teknisiä haasteita, sillä tuuli- ja aurinkosähkö edellyttävät monimutkaisempaa tehonmuokkausta verkkorajapinnassa verrattuna perinteisiin energiamuotoihin. Tämä tehonmuokkaus toteutetaan yleensä tehoelektronisella laitteella, invertterillä. Yhtäaikaisesti muuttuvan sähköntuotannon kanssa, myös sähköenergian kulutus siirtyy enenevissä määrin tehoelektroniikalla kytketyksi. Informaatioajan uudet sovellutukset, kuten pilvipalveluita toteuttavat datakeskukset, kuluttavat kasvavan osan sähköenergiastamme.

Ongelmakuvaus

Rinnakkaiset invertterit vuorovaikuttavat sekä sähköverkon että myös toistensa kanssa. Tämä rinnakkainen vuorovaikutus ilmenee harmonisena resonanssina, jossa vierekkäiset invertterit alkavat tuottaa verkkotaajuudesta poikkeavaa jaksollista häiriötä. Harmoninen resonanssi voi pahimmassa tapauksessa johtaa merkittäviin haasteisiin sähkönlaadussa sekä jopa koko sähköverkon stabiiliudessa. Vastaavasti harmonista resonanssia voi esiintyä myös rinnakkaisten virtalähteiden välillä, ja siten samoja ongelmia havaitaan myös esimerkiksi datakeskuksissa. Menetelmät harmonisen resonanssin ennustamiseen ja ennaltaehkäisyyn ovat välttämättömiä matkalla kohti modernia informaatioajan energiajärjestelmää, jossa huomattava osa sähköenergiasta tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla ja vastaavasti kulutetaan tietoteknisissä sovellutuksissa.

Tutkimuksen tavoite

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on luoda luotettavia ja helppokäyttöisiä menetelmiä harmonisen resonanssin ennakoimiseen. Tutkimus keskittyy erityisesti mittauksiin perustuviin menetelmiin, joissa laajakaistamittauksien avulla tunnistetaan järjestelmän stabiiliusmarginaalit ja kyetään ennustamaan sähköverkon rajapinnan kantokyky uusiutuvalle sähköntuotannolle ja tietotekniikan käyttämille virtalähteille. Näin sähköverkon vakaa toiminta voidaan varmistaa myös siirryttäessä kohti modernia tehoelektroniikkapohjaista sähköverkkoa.

Saavutukset apurahakaudella

Apurahakauden (vuosi 2020) aikana väitöskirjatutkimus eteni suunnitellusti, ja laajakaistamittausten hyödyntämisessä stabiiliusongelmien ennakoinnissa edettiin useita askeleita. Tutkimukseni tuloksia julkaistiin vuonna 2020 yhteensä neljässä lehtiartikkelissa ja kahdessa konferenssiartikkelissa. Nämä julkaisut muodostavat pohjan väitöskirjalleni, joka valmistui vuonna 2021.

Tutkimuksestani voit lukea lisää esimerkiksi datakeskuksien häiriöitä käsittelevästä julkaisustani: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/2109

Henrik Alenius väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa lokakuussa 2021. Hän sai kokovuosiapuarahan Tekniikan edistämissäätiöltä vuonna 2019.

 

Uusimmat artikkelit

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.10.2022

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä 6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin. Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen…

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 22.9.2022

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista 22.9.2022/Teksti: Laura Saukko Lehdistössä olemme usein saaneet lukea esimerkiksi suurten infrastruktuuri- tai rakennusprojektien kustannusten karkaamisesta ja muista epäkohdista projektien toteutuksissa. Tiedetään, että projektin toimijoiden välisen yhteistoiminnan avulla saavutetaan huomattavasti aiempaa parempia lopputuloksia. Käytännön askelmerkeissä siihen, kuinka sujuvaan yhteistoimintaan päästään, on kuitenkin vielä selvitettävää. Väitöstutkimuksessani pureuduin niihin konkreettisiin…

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.9.2022

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies  6.9.2022/Text: Diosangeles Soto Veliz Traditional cell culture platforms consist mostly of flat plastic surfaces. However, the real cellular environment is far from uniform. Cells grow naturally on various kind of surfaces: smooth, fibrous, soft, hard, porous, and all kinds of variations found…