Parempia kaupunkeja 3D-mittausmenetelmien ja peliteknologian avulla

18.1.2022/Teksti: Arttu Julin

Arttu Julin

Väitöskirjatyössäni tutkin 3D-mittausmenetelmien ja peliteknologian hyödyntämistä mittatarkkojen ja fotorealististen kaupunkimallisovellusten kehittämisessä. Työssä kehitettävä teknologioiden yhteiskäyttö lisää 3D-mittauksen hyödynnettävyyttä sekä parantaa peliteknologiaan pohjautuvan sovelluskehityksen tehokkuutta todelliseen maailmaan perustuvissa kohteissa. Samalla syntyy myös uudentyyppisiä hyötysovellusprototyyppejä, joilla edistetään kaupunkiympäristöihin liittyvien muutosten ja ilmiöiden ymmärtämistä, päätöksentekoa, suunnittelutyötä sekä kaupunkiympäristön eri sidosryhmien, kuten kaupunkiorganisaatioiden, kaupunkilaisten ja yritysten välistä vuorovaikutusta.

Tässä yhteydessä kaupunkimalleilla tarkoitetaan todellisiin kaupunkiympäristöihin pohjautuvia mittatarkkoja ja fotorealistisia 3D-malleja, jotka voivat olla kaupunkien digitaalisten kaksosten tai virtuaalitodellisuuden interaktiivisten sovellusten pohjana. Peliteknologialla viitataan erityisesti sovelluskehityksessä käytettäviin ja voimakkaasti kehittyviin pelimoottorialustoihin (mm. Unreal Engine tai Unity).

Tutkimus yhdistää monialaisesti kolme ajankohtaista ilmiötä: 1) 3D-tiedon kasvavan kysynnän monipuolisina aineistoina kaupunkiympäristöjen ymmärtämisessä, kehittämisessä ja hallinnassa, 2) 3D-mittausmenetelmien yleistymisen ja kasvavan potentiaalin peliteknologiayhteensopivien 3D-mallien ja digitaalisten kaksosten tehokkaassa tuotannossa, sekä 3) peliteknologian nopean kehityksen tuomat mahdollisuudet kokonaan uudentyyppisten hyötysovellusten kehittämisessä.

Peliteknologia uusien sovellusten mahdollistajana

Mittatarkan kaupunkimallin visualisointia pelimoottorissa

Kaupunkiympäristön 3D-mallien kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja niitä hyödynnetään jo sadoissa eri sovelluksissa erilaisiin suunnittelun, päätöksenteon, visualisoinnin tai vuorovaikutuksen tehtäviin liittyen. Peliteknologian avulla kaupunkiympäristöjä voidaan esittää interaktiivisina ja pelillisinä visualisointeina tai digitaalisina kaksosina, jotka mahdollistavat mm. kehittyneet simulaatiot ja joustavan sovellusten (mm. virtuaali- ja lisätty todellisuus) kehityksen. Viimeaikaisista kehitysaskeleista huolimatta erityisesti todelliseen maailmaan perustuvien sovellusten luominen edellyttää yhä runsaasti manuaalista työtä, jota on erittäin haastava automatisoida. Yhteensopivia 3D-aineistoja on tuotettu perinteisesti käsityönä 3D-artistien, suunnittelijoiden ja muiden ammattilaisten toimesta.

Laserkeilaus ja fotogrammetria mittatarkkojen 3D-mallien tehokkaana tuotantomenetelmänä

3D-mittausmenetelmien avulla voidaan kuitenkin merkittävästi tehostaa 3D-sisällöntuotantoa todelliseen maailmaan perustuvissa kohteissa tai ympäristöissä. 3D-mittausmenetelmien osalta keskityn työssäni laserkeilaukseen ja fotogrammetriaan, jotka molemmat ovat erittäin voimakkaasti kehittyviä ja yleistyviä 3D-tiedonkeruuteknologioita. Laserkeilauksella 3D-tieto mitataan suoraan kohteesta lasersäteen avulla ja fotogrammetrisilla menetelmillä kohteen 3D-geometria lasketaan valokuvilta. Niiden avulla ympäristön fyysiset kohteet voidaan taltioida mittatarkoiksi ja fotorealistisiksi 3D-malleiksi yhä tehokkaammin, edullisemmin ja tarkemmin.

Arttu Julin on työskennellyt tohtoriopiskelijana sekä projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutissa (MeMo). Hän väitteli loppuvuodesta 2021. Tekniikan edistämissäätiön myönsi hänelle kannustusapurahan vuonna 2020.

 

Uusimmat artikkelit

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 22.9.2022

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista 22.9.2022/Teksti: Laura Saukko Lehdistössä olemme usein saaneet lukea esimerkiksi suurten infrastruktuuri- tai rakennusprojektien kustannusten karkaamisesta ja muista epäkohdista projektien toteutuksissa. Tiedetään, että projektin toimijoiden välisen yhteistoiminnan avulla saavutetaan huomattavasti aiempaa parempia lopputuloksia. Käytännön askelmerkeissä siihen, kuinka sujuvaan yhteistoimintaan päästään, on kuitenkin vielä selvitettävää. Väitöstutkimuksessani pureuduin niihin konkreettisiin … Jatka artikkeliin Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies

Kirjoittajalta Marianna / 6.9.2022

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies  6.9.2022/Text: Diosangeles Soto Veliz Traditional cell culture platforms consist mostly of flat plastic surfaces. However, the real cellular environment is far from uniform. Cells grow naturally on various kind of surfaces: smooth, fibrous, soft, hard, porous, and all kinds of variations found … Jatka artikkeliin Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies

Signaali, kohina ja pari muuttujaa

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 2.9.2022

Signaali, kohina ja pari muuttujaa  2.9.2022/Teksti: Elias Raninen Datan määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. On arvioitu, että määrällisesti merkittävin osa kaikesta maailman datasta on luotu ihan viimeisten muutamien vuosien aikana. Samalla kun datan määrä jatkaa kasvuaan, yhä tärkeämmäksi muodostuu se, kuinka luotettavasti ja tehokkaasti data saadaan muutettua hyödylliseksi informaatioksi. Tutkimusryhmässämme tutkitaan signaalinkäsittelymenetelmiä, joiden … Jatka artikkeliin Signaali, kohina ja pari muuttujaa