Performance Measurement and Management in the digital era

8.6.2021/Text: Mina Nasiri

mina nasiri 2

Digital technologies have improved business operations through advanced connectivity, easy access to information, and integrated activities, which all of them create many opportunities for digital innovation. Because of the complex nature of digital technologies and the key role of digital technologies in digital innovation, managing digital innovation is challenging. Therefore, there is a need for new capabilities and strategies to manage digital innovation. Furthermore, it is necessary to investigate on the way to manage digital innovation by using digital-related capabilities, and digital business strategies. This research used managers’ perception reported data collected through survey questionnaire of 280 SMEs, who operate both in service and manufacturing industries in Finland. The results of the study showed that companies need both digital-related-capabilities and digital business strategies for management of digital innovation.

Managing Digital Innovation through digital-related-capabilities

Digital innovation defined as creating both market offerings and business processes using digital technologies. The results of the study determined digital-related capabilities in terms of human, collaboration, technical, and innovation as the influential capabilities to manage digital innovation. The results of the study revealed that innovation capability plays an important role in managing digital innovation. In other words, managers of the SMEs can enhance the possibility for better management of digital innovation by improving the innovation capabilities at their companies.

Managing Digital Innovation through digital business strategies

In addition to digital-related-capabilities, there is a need for digital business strategies to manage digital innovation. The result of the study showed that to effectively manage digital innovation, there is a need for digital business strategies. Furthermore, to realize digital business strategies, two determinant elements such managerial and operational capabilities are necessary. Moreover, the results of the study revealed that managers of the SMEs can improve their ability to effectively manage digital innovation by enhancing operational capabilities, as one of the determinants of digital business strategies. The findings will support managers to search for opportunities to create new digital products and services while identifying which capabilities enable firms to realize digital business strategies.

Mina Nasiri received an encouragement grant from The Finnish Foundation for Technology Promotion in 2019. She received her PhD from the LUT University in 2021.

Uusimmat artikkelit

Nitrides for brighter future

Kirjoittajalta Marianna / 6.6.2023

Nitrides for brighter future 6.6.2023/Text: Igor Prozheev Ever since discovery of semiconductors and their first application in transistors in the middle of the 20th century, academic and industrial researches were developing these wonderful materials. Following the requirement to enhance performance while reducing production costs, enthusiasts were able to pack high power in miniature sizes. Remember…

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.10.2022

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä 6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin. Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen…

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 22.9.2022

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista 22.9.2022/Teksti: Laura Saukko Lehdistössä olemme usein saaneet lukea esimerkiksi suurten infrastruktuuri- tai rakennusprojektien kustannusten karkaamisesta ja muista epäkohdista projektien toteutuksissa. Tiedetään, että projektin toimijoiden välisen yhteistoiminnan avulla saavutetaan huomattavasti aiempaa parempia lopputuloksia. Käytännön askelmerkeissä siihen, kuinka sujuvaan yhteistoimintaan päästään, on kuitenkin vielä selvitettävää. Väitöstutkimuksessani pureuduin niihin konkreettisiin…