Tekniikan edistämissäätiöApurahat

Post doc -tutkijat

Säätiö tukee post doc -tutkijoiden työskentelyä ulkomailla post doc-poolin kautta. Apurahojen hakuohjeet ja -ajat löytyvät poolin nettisivuilta: www.postdocpooli.fi

Suomalaisessa yliopistossa oleva professori voi kutsua ulkomailta ulkomaalaisen, ei Suomessa väitelleen post-doc-tutkijan työskentelemään suomalaisessa yliopistossa. Hakijalla tulee olla suomalaisen professorin suositus sekä vastaanottavan laitoksen tai osaston sitoumus työskentely­yn. Post doc -apuraha voi olla vuodessa enintään 34 000 euroa. Seuraava haku on vuoden 2025 alussa. Kirjaudu verkkopalveluun

Säätiö tukee post doc-tutkimusta myös PoDoCo-ohjelman kautta. PoDoCo (Post Docs in Companies) ohjelman tavoitteena on edistää nuorten tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Yrityksille PoDoCo ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusien strategisten avausten käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä nuorten tohtoreiden osaamisen ja tietotaidon hyödyntämiseen.

PoDoCo projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa saman pituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. Yritysten rahoittama soveltava vaihe toteutetaan normaalina työsuhteena tohtorin ja yrityksen välillä.

Antti Hyttinen

”Apuraha avasi polun tutkimukseen huippu-yliopistossa. Tapasin alani parhaita tutkijoita, joiden kanssa suunnittelemme nyt yhteisiä julkaisuja.”

– Antti Hyttinen, vuoden 2013 apurahansaaja