Algae and bacteria together can treat wastewater efficiently! 

25.8.2022/Text: Shahla Radmehr

Shahla Radmehr, scientist, researcher, LUT, waste water

Are you looking for a method to overcome the main problems of conventional wastewater treatment systems? We are looking for a solution by studying algal cells!

Background for research

Increasing population and demand for more freshwater, urbanization, and decreasing natural water resources are the main reasons for water recycling and wastewater treatment these days.

Conventional method for wastewater treatment

Bacteria membrane bioreactors (MBRs) have been gained considerable interest as a major technology for wastewater treatment, due to their advantages in transforming wastewater to high-quality effluent, small footprint, and high sludge concentration. However, high aeration energy consumption and membrane fouling which limited its wide applicability, still are of concern.

Algae and bacteria

In recent years, algae/bacteria systems have drawn tremendous attention due to the high nutrient reduction efficiencies, biofuel production, and low-intensity aeration. In these systems, bacteria utilize the O2 that is produced by the algal photosynthesis process to remove nutrients whilst, in return, they release the CO2 to complete the cycle of photosynthesis, which provides a cheaper alternative to the aeration process. Also, simple mixers with much lower energy consumption could be replaced by mechanical aerations systems for mixing if algal cells could provide O2 that bacteria cells need. Moreover, Finnish environment institute (SYKE) provides a report annually about the risk of algae blooms for the Baltic Sea, a major part of the Archipelago Sea and in the southern part of the Gulf of Finland. Therefore, gathering algal blooms from Finland’s sea and using them for wastewater treatment, nutrient recovery could be a novel idea to solve the problems simultaneously.
However, no reports in detail of this approach are available. More studies should be done to understand the effects of adding Finnish local algae cells to C-MBR systems on treatment process, membrane fouling, biofilm characterization, microbial community dynamic variation and energy costs inside MMPBR systems. Moreover, the effects of using algal cells in reducing atmospheric CO2 due to photosynthesis cycle could be studied.

Aims and outcomes of the project:
1. Improvement of the performance of the membrane-based biological reactors for wastewater treatment and nutrients recovery (Done by now!)
2. Finding suitable inoculation ratio for algae and bacteria in the microalgae membrane photo bioreactors (Done by now!)
3. Reducing the energy costs of the MBR systems by replacing algal produced O2 with mechanical aeriation (Done by now!)
4. Find out which types of Finnish local algae cells are more suitable for membrane bioreactors? (I am working on this)
5. Understand how much atmospheric CO2 could be reduced by using algal cells inside the MBR systems due to photosynthesize cycle? (I will work on this)

Shahla Radmehr is a junior researcher in LUT University. She received an encouragement grant from the Foundation in 2021.

Uusimmat artikkelit

Nitrides for brighter future

Kirjoittajalta Marianna / 6.6.2023

Nitrides for brighter future 6.6.2023/Text: Igor Prozheev Ever since discovery of semiconductors and their first application in transistors in the middle of the 20th century, academic and industrial researches were developing these wonderful materials. Following the requirement to enhance performance while reducing production costs, enthusiasts were able to pack high power in miniature sizes. Remember…

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.10.2022

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä 6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin. Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen…

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 22.9.2022

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista 22.9.2022/Teksti: Laura Saukko Lehdistössä olemme usein saaneet lukea esimerkiksi suurten infrastruktuuri- tai rakennusprojektien kustannusten karkaamisesta ja muista epäkohdista projektien toteutuksissa. Tiedetään, että projektin toimijoiden välisen yhteistoiminnan avulla saavutetaan huomattavasti aiempaa parempia lopputuloksia. Käytännön askelmerkeissä siihen, kuinka sujuvaan yhteistoimintaan päästään, on kuitenkin vielä selvitettävää. Väitöstutkimuksessani pureuduin niihin konkreettisiin…