Signaali, kohina ja pari muuttujaa 

2.9.2022/Teksti: Elias Raninen

Elias Raninen

Datan määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. On arvioitu, että määrällisesti merkittävin osa kaikesta maailman datasta on luotu ihan viimeisten muutamien vuosien aikana. Samalla kun datan määrä jatkaa kasvuaan, yhä tärkeämmäksi muodostuu se, kuinka luotettavasti ja tehokkaasti data saadaan muutettua hyödylliseksi informaatioksi.

Tutkimusryhmässämme tutkitaan signaalinkäsittelymenetelmiä, joiden sovelluskohteita löytyy esimerkiksi taloustieteissä osakeportfolion optimoinnissa, tietoliikenteessä antenniryhmien signaalinkäsittelyssä sekä koneoppimisessa erilaisissa datan luokitteluongelmissa. Väitöskirjassani olen keskittynyt kehittämään laskennallisesti tehokkaita ja datan kohinatasoon automaattisesti mukautuvia estimointi- ja luokittelumenetelmiä.

Nykymenetelmien suurimmat ongelmat liittyvät skaalautuvuuteen. Ongelmana on, että menetelmät soveltuvat huonosti sellaisten tietoaineistojen analysointiin, joissa eri muuttujien määrä on hyvin suuri havaintojen lukumäärään verrattuna. Nämä ongelmat ovat tyypillisiä esimerkiksi bioinformatiikassa, jossa muuttujia on paljon, mutta havaintojen kerääminen on kallista ja hidasta. Perinteiset tilastolliset menetelmät oletuksineen eivät näissä tapauksissa päde ja voivat johtaa vääränlaisiin tulkintoihin. Muuttujien suuren määrän vuoksi menetelmät ovat lisäksi herkempiä poikkeavien ja virheellisten havaintojen vaikutuksille. Tutkimukseni tavoite on sellaisten matemaattisten työkalujen luominen, jotka auttavat datan ymmärtämisessä, helpottavat datasta oppimista ja siitä luotettavien tulkintojen tai päätöksien tekemistä.

Signaalinkäsittely on laajentuvana alana tullut tärkeäksi osaksi data-analyysiä ja koneoppimista. Sitä hyödynnetään laajalti sensoreita ja tunnistimia sisältävien digitaalisten laitteiden ja järjestelmien lisäksi myös massiivisten tietoaineistojen analysoinnissa. Tämän vuoksi koen tutkimusaiheeni erittäin tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Erityisiä kohokohtia ovat olleet mahdollisuudet tutustua erilaisten konferenssien ja tutkijavierailujen kautta kansainvälisiin huippuosaajiin sekä oppia heiltä. Haluan kiittää Tekniikan edistämissäätiötä tutkimukseni tukemisesta.

Elias Raninen väitteli tohtoriksi Aalto yliopistossa keväällä 2022. Hän sai Tekniikan edistämissäätiön kannustusapurahan vuonna 2019.

Uusimmat artikkelit

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.10.2022

Edelläkävijäyritykset sisällyttävät ympäristönäkökulmia investointipäätöksiinsä 6.10.2022/Teksti: Natalia Saukkonen Muutos kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan ympäristön huononevaa tilaa. Edelläkävijäyritykset voivat osaltaan edistää kestävyysmuutosta investoimalla ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Tutkin väitöskirjassani yritysten investointipäätöksiä ja ympäristönäkökulmien sisällyttämistä niihin. Ilmastonmuutos ja kaupunkien huono ilmanlaatu ovat esimerkkejä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan kestävyysmuutosta. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi maaliikenteen infrastruktuurin, käyttövoimien ja ajokäytäntöjen…

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 22.9.2022

Monimutkaisen projektin johtaminen vaatii systemaattista yhteen hiileen puhaltamista 22.9.2022/Teksti: Laura Saukko Lehdistössä olemme usein saaneet lukea esimerkiksi suurten infrastruktuuri- tai rakennusprojektien kustannusten karkaamisesta ja muista epäkohdista projektien toteutuksissa. Tiedetään, että projektin toimijoiden välisen yhteistoiminnan avulla saavutetaan huomattavasti aiempaa parempia lopputuloksia. Käytännön askelmerkeissä siihen, kuinka sujuvaan yhteistoimintaan päästään, on kuitenkin vielä selvitettävää. Väitöstutkimuksessani pureuduin niihin konkreettisiin…

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies

Kirjoittajalta Tekniikan edistämissäätiö / 6.9.2022

Stacked Cell Culture Platform: A Step Closer to Biologically Relevant in vitro Studies  6.9.2022/Text: Diosangeles Soto Veliz Traditional cell culture platforms consist mostly of flat plastic surfaces. However, the real cellular environment is far from uniform. Cells grow naturally on various kind of surfaces: smooth, fibrous, soft, hard, porous, and all kinds of variations found…